Державний реєстр документів моряків України

Тел./факс: +38 (044) 463 7795
E-mail: [email protected]
Державний реєстр постійно розвивається і якісно удосконалюється. У 2002 році була створена і зараз надійно функціонує автоматизована система єдиного державного реєстру документів моряків України. Ця система спрямована на забезпечення чіткої взаємодії реєстру, державних кваліфікаційних комісій і служб капітанів портів і дозволяє вести електронний облік на сучасному рівні всіх документів, видаваних морякам, робити перевірку документів на легітимність і практично цілком виключає можливість появи нелегітимних документів. Такими мірами виконуються як національні, так і міжнародні сучасні вимоги в частині боротьби з підробними документами. Теоретично можуть з’являться нелигитмні документи. Фальшивомонетники завжди були і будуть. Однак раніше чи трохи пізніше в результаті перевірки документів державною кваліфікаційною комісією, або при запиті судноплавної чи крюїнгової компанії, чи портової влади будь-якої країни, цей документ обов’язково виявиться. В даний час практично всі організації, державні установи у світі зацікавлені в тім, щоб на морі працювали тільки моряки з законно отриманими документами. Особливо це актуально зараз, при серйозно зрослій небезпеці тероризму і введенням Кодексу ОСПС.

Комп'ютерне тестування моряків

З 01.03.2018 Інспекцією запроваджено новий ПОРЯДОК проведення іспитів осіб командного складу та суднової команди морських суден в державних кваліфікаційних комісіях.
Відповідно до цього Порядку іспит складається з таких етапів:
 • Комп’ютерне тестування з використанням Автоматизованої системи тестування «МОРТЕСТ» (далі – АСТ) для окремих категорій осіб командного складу та суднової команди морських суден;
 • Письмове опитування (у належних випадках);
 • Усне опитування;
 • Винесення ДКК висновку про відповідність компетентності моряка встановленим стандартам за посадами та/або відповідальністю.

ПЕРЕЛІК ПОСАД окремих категорій осіб командного складу та суднової команди морських суден, для яких проводиться комп’ютерне тестування

1. Вахтові помічники капітана суден валовою місткістю 500 або більше.
2. Капітани і старші помічники капітана суден валовою місткістю 500 або більше.
3. Вахтові помічники капітана і капітани суден валовою місткістю менше 500, зайнятих у прибережному плаванні.
4. Вахтові механіки суден з машинним відділенням, що обслуговується або періодично не обслуговується.
5. Старші і другі механіки суден з головною руховою установкою потужністю 3000 кВт або більше.
6. Електромеханіки.
7. Радіооператори ГМЗЛБ (загальний диплом).
8. Радіооператори ГМЗЛБ (обмежений диплом).
9. Початкова підготовка з танкерів (всі посади).
10. Розширена підготовка з танкерів (всі посади).
– вживати заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними мобільних телефонів, планшетів, будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування.
Час на проходження комп’ютерного тестування встановлюється в межах 60 хвилин, а для посад, що передбачають використання відео та аудіо файлів (Радіооператор ГМЗЛБ (загальний диплом) та Радіооператор ГМЗЛБ (обмежений диплом)) – 65 хвилин. Кількість спроб – одна.
У разі якщо кількість правильних відповідей моряка під час проведення комп’ютерного тестування становить 80 і більше відсотків, результат тестування вважається відмінним, від 60 до 79 відсотків – задовільним, менше 60 відсотків – незадовільним.
Кожен тестований після проходження тестування ознайомлюється з кількістю набраних ним балів та отримує протокол за підписом секретаря АСТ.
Моряк, що отримав відмінний або задовільний результат тестування, звільняється від письмового опитування, а подальша перевірка його компетентності здійснюється шляхом усного опитування в ДКК.
Складання письмового іспиту проходить під наглядом голови або одного з членів ДКК протягом 20 хвилин. Після закінчення встановленого часу екзаменаційні листки здаються до ДKK.
Усне опитування проходить у вигляді діалогу між ДКК і особою, яка складає іспит, та передбачає:
– відповіді на письмові запитання з екзаменаційного листка (для осіб, що пройшли письмове опитування);
– відповіді на запитання з тем, записаних у відомості оцінки компетентності у ДКК, обраних відповідно до функцій та сфер компетенції, визначених Кодексом ПДНВ.
Кількість запитань не повинна перевищувати 3 одиниць за кожною функцією. Загальна кількість питань не повинна перевищувати 12 одиниць.
У разі якщо особа, яка проходила письмове опитування, надала неправильні відповіді на два та більше запитань з екзаменаційного листка, вона вважається такою, що не склала іспит.
Після заслуховування відповідей особи, яка складає іспит, ДКК має право задавати їй додаткові питання відповідно до функцій та сфер компетенції, визначених Кодексом ПДНВ.
У разі незгоди особи, яка складає іспит, з оцінкою її компетентності під час усного опитування, ДКК пропонує письмово відповісти на усні запитання комісії (не більше трьох).
Рішення ДКК оформлюються протоколом засідання ДКК, який складається у двох оригінальних примірниках. Моряку видається один примірник протоколу засідання ДКК.

Послужна книжка моряка

Для тих, хто має морські робочі документи:
 • Паспорт громадянина України (або паспорт громадянина іншої держави);
 • Посвідчення особи моряка (за наявності);
 • Диплом або свідоцтво, що засвідчує кваліфікацію (робочі документи);
 • Дві матові фотокартки 3х4.
Для курсантів та слухачів морських навчальних закладів:
 • Паспорт громадянина України (або паспорт громадянина іншої держави);
 • Посвідчення особи моряка (за наявності);
 • Сертифікат “Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки”;
 • Залікова книжка курсанта або дійсний студентський квіток, або довідка з навчального закладу, що засвідчує проходження навчання у цьому закладі;
 • Дві матові фотокартки 3х4.

Сертифікація працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів

Відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України від 21.08.2017 № 288 «Про визначення Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків органом, уповноваженим проводити перевірку знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів усіх форм власності на морському та річковому транспорті, та видачу Свідоцтва» Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків є органом уповноваженим проводити перевірку знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів усіх кваліфікаційних рівнів, які здійснюють усі види робіт з небезпечними вантажами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 та 9 класів на морському та річковому транспорті.

Перевірку знань (у формі іспитів) проходять працівники, які закінчили навчання у центрі спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, визначеному Міністерством інфраструктури України згідно з Порядком визначення центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 16.07.2008 № 867 та зареєстрованого у Мін’юсті України 14.08.2008 за №755/15447, і отримали свідоцтво про проходження навчання.

Інспекція проводить перевірку знань за такими кваліфікаційними рівнями:
 • робітник;
 • фахівець;
 • керівник.

До іспитів допускаються працівники за наявності паспорта або документа, що посвідчує їх особу, та свідоцтва про проходження навчання з перевезення небезпечних вантажів.

Для проходження перевірки знань Інспекції додаються:

 • До іспитів допускаються працівники за наявності паспорта або документа, що посвідчує їх особу, та свідоцтва про проходження навчання з перевезення небезпечних вантажів.
 • Для проходження перевірки знань Інспекції додаються:
 • Заява про перевірку знань працівників суб’єкта перевезення небезпечних вантажів та одержання сертифікату;
 • Cвідоцтво про проходження навчання з перевезення небезпечних вантажів у визначеному центрі;
 • Iнформація щодо ідентифікаційного номеру фізичної особи;
 • Iнформація щодо посади працівника;
 • Дві матові фотокартки розміром 3х4.
У разі успішної здачі іспитів працівниками Інспекція оформлює та видає відповідні сертифікати, що підтверджують рівень знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.