Місія Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків полягає у виконанні поставлених завдань, щодо представлення та захисту інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків; аналізу міжнародного та національного досвіду у сфері підготовки , оцінки та компетентності та дипломування членів екіпажу; підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих державних кваліфікаційних комісіях, а також підтвердження дійсності документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію, визначених законодавством.

Відповідно до покладених завдань:

 • створює постійно діючі державні кваліфікаційні комісії для підтвердження кваліфікації моряків;

 • веде реєстр усіх виданих на території України документів, термін чинності яких минув або був продовжений, або дія яких була призупинена, або які були анульовані чи заявлені як загублені або знищені, а також веде реєстр виданих пільгових дозвілів;

 • підтверджує дійсність документів;

 • за дорученням Міністерства інфраструктури України розглядає проекти нормативних актів, стандартів, навчальних програм та інших документів з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків, надає свої зауваження та пропозиції до них;

 • готує та видає аналітичні, довідкові, інформаційні, навчальні, методичні, науково-популярні та інші матеріали з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків;

 • за дорученням Міністерства інфраструктури України організовує проведення науково-дослідних та науково-методичних робіт стосовно вдосконалення національної системи підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків. Приймає участь у їх виконанні.

А також:

 • здійснює за дорученням Міністерства інфраструктури України представництво та захист в ІМО інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків, аналізує та узгоджує пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо розгляду цих питань в ІМО та подає узагальнені пропозиції до Міністерства інфраструктури України;

 • за дорученням Міністерства інфраструктури готує звіти та іншу інформацію в ІМО, здійснює запити та дає відповіді щодо дійсності документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію, а також пільгових дозволів уповноваженим органам та установам зарубіжних країн;

 • на договірних засадах надає судноплавним компаніям та посередницьким організаціям з найму моряків та іншим організаціям інформацію щодо дійсності документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію, надає їм консультаційні послуги;

 • здійснює атестацію інструкторів навчально тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків;

 • видає послужні книжки моряка , підтвердження, що засвідчують визнання дипломів

 • здійснює інші функції на виконання покладених на Інспекцію завдань відповідно до чинного законодавства

 • проводить відповідно до законодавства перевірку знань працівників субєктів перевезення небезпечних вантажів у галузі морського та річкового транспорту.