Склад державних кваліфікаційних комісій

Напрямки обов'язкової підготовки та дипломування осіб командного складу морських суден

ПЕРЕЛІК напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу морських суден та рекомендованих напрямів підготовки
№ з/п
Правила Конвенції ПДНВ та розділи Кодексу ПДНВ
Напрям підготовки, стислий опис
Обов’язковий/ рекомендований
Особи, які проходять підготовку
Повторна підготовка
1
VI/1, A-VI/1, пункти 1, 2
Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки
Обов’язковий
Усі члени екіпажу судна
Так*
2
VI/2, пункт 1, A-VI/2, пункти 1-4
Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, вахтові помічники капітанів, вахтові механіки, електромеханіки, особи, які призначаються для командування цими рятувальними засобами
Так*
3
VI/2, пункт 2, A-VI/2, пункти 7-10
Підготовка фахівців із швидкісних чергових шлюпок
Обов’язковий
Особи, які призначаються для командування швидкісними черговими шлюпками
Так*
4
VI/3, A-VI/3, пункти 1-4
Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, вахтові помічники капітанів, вахтові механіки, електромеханіки, особи, які призначаються керувати операціями з боротьби з пожежею
Так*
5
VI/4, пункт 1, A-VI/4, пункти 1-3
Підготовка з надання першої медичної допомоги
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, вахтові помічники капітанів, вахтові механіки, електромеханіки, особи, які призначаються надавати першу медичну допомогу на судні
Так
6
VI/4, пункт 2, A-VI/4, пункти 4-6
Підготовка з медичного догляду на судні
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, особи, які призначаються виконувати обов’язки з медичного догляду на судні
Так
7
VI/5, пункт 1, A-VI/5
Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна)
Обов’язковий
Особи, які призначаються відповідальними за охорону судна
Так
8
VI/6, пункти 1, 2, A-VI/6, пункти 1-4
Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків
Обов’язковий
Усі члени екіпажу судна
Ні
9
VI/6, пункти 4, A-VI/6, пункти 6-8
Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна
Обов’язковий
Особи, які призначаються для виконання спеціальних обов’язків з питань охорони судна
Ні
10
A-II/1, А-1/12, пункти 4, 5, В-1/12, пункти 2-35
Підготовка із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки (далі – ЗАРП)
Обов’язковий
Судноводії, у підтвердженні до дипломів яких міститься обмеження «Крім суден, обладнаних апаратурою ЗАРП»
Ні
11
А-II/1, A- II/2, A-II/3, А-I/12, В-I/12, пункти 36-66
Підготовка з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (далі – ЕКНІС) на рівні управління
Обов’язковий
Судноводії рівня управління
Ні
12
A-II/2, А-VIII/2, частини 3, 4 та 4-1, В-I/12, пункти 68, 69, В-VIII/2, частини 4-1
Підготовка з управління складом навігаційної вахти на містку на рівні управління
Обов’язковий
Судноводії рівня управління
Ні
13
А-III/2, А-VIII/2, частини 3, 4, 4-2, В-I/12, пункт 73, В-VIII/2, частини 4-2
Підготовка з управління складом вахти машинного відділення на рівні управління
Обов’язковий
Суднові механіки рівня управління
Ні
14
V/1-1, пункти 1,2, A-V/1-1, пункт 1, В-V/1-1
Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах
Обов’язковий
Особи, які задіяні у проведенні вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах
Так**
15
V/1-2, пункти 1,2, A-V/1-2, пункт 1, В-V/1-2
Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах
Обов’язковий
Особи, які задіяні у проведенні вантажних операцій на танкерах-газовозах
Так**
16
V/1-1, пункти 3, 4, A-V/1-1, пункт 2
Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також запобіжні заходи під час перевезення чи обробки вантажу на нафтових танкерах
Так**
17
V/1-1, пункти 5, 6, A-V/1-1, пункт 3
Підготовка до проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також запобіжні заходи під час перевезення чи обробки вантажу на танкерах-хімовозах
Так**
18
V/1-2, пункти 3, 4, A-V/1-2, пункт 2
Підготовка до проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж на танкерах-газовозах
Так**
19
V/2, пункт 4, А-V/2, пункт 1
Підготовка з управління неорганізованими масами людей
Обов’язковий
Капітани, особи командного складу, а також інші члени екіпажу пасажирських суден, які призначаються для надання допомоги пасажирам у випадку аварійних ситуацій
Так**
20
V/2, пункт 5, А-V/2, пункт 2
Підготовка з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів в пасажирських приміщеннях
Обов’язковий
Персонал пасажирських суден, який безпосередньо обслуговує пасажирів в пасажирських приміщеннях
Так**
21
V/2, пункт 6, А-V/2, пункт 3
Підготовка з питань управління та поведінки людей у кризових ситуаціях
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та інші члени екіпажу пасажирських суден, які відповідають за безпеку пасажирів під час аварійних ситуацій
Так**
22
V/2, пункт 7, А-V/2, пункт 4
Підготовка з питань безпеки пасажирів, вантажу та водонепроникності корпусу судна
Обов’язковий
Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та інші члени екіпажу пасажирських суден, на яких покладено пряму відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або закріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден типу «ро-ро»
Так**
23
B-V/a
Додаткова підготовка капітанів та старших помічників капітанів великих суден і суден з незвичайними маневровими характеристиками
Рекомендований
Капітани, старші помічники капітанів
Ні
24
B-V/b, B-V/c
Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці
Рекомендований
Особи командного та рядового складу
Ні
25
B-V/d
Підготовка персоналу морських пересувних установок
Рекомендований
Особи командного та рядового складу морських пересувних установок
Ні
26
В-V/е
Додаткова підготовка капітанів і вахтових помічників капітанів морських суден постачання
Рекомендований
Капітани і вахтові помічники капітанів, що несуть ходову вахту на суднах постачання морських установок
Ні
27
В-V/f
Експлуатація систем динамічного позиціонування суден
Рекомендований
Особи, які експлуатують системи динамічного позиціонування суден
Ні
28
В-V/g
Плавання в льодових умовах – для капітанів, вахтових помічників капітанів, старших та вахтових механіків суден, які експлуатуються в льодових умовах та у полярних водах
Рекомендований
Капітани, вахтові помічники капітанів, старші та вахтові механіки суден, які експлуатуються в льодових умовах та у полярних водах
Ні

*Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка та перевірка компетентності здійснюються за скороченою програмою (виключаються питання, перелічені в пункті 4 розділу A-VI/1, пунктах 6 та 12 розділу A-VI/2, а також у пункті 6 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ). **Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

ПЕРЕЛІК напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу для роботи на відповідних посадах на суднах, що здійснюють плавання виключно в портових та захищених водах
№ з/п
Правила Конвенції ПДНВ та розділи Кодексу ПДНВ
Напрям підготовки, стислий опис
Особи, які проходять підготовку
Повторна підготовка
1
VI/1, A-VI/1, пункти 1, 2
Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки
Всі члени екіпажу судна
Так*
2
VI/2, пункт 1, A-VI/2, пункти 1-4
Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками
Змінні помічники капітана, змінні помічники капітанів-механіків, змінні механіки, особи, які призначаються для командування цими рятувальними засобами
Так*
3
VI/3, A-VI/3, пункти 1-4
Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою
Змінні помічники капітана, змінні помічники капітанів-механіків, змінні механіки, особи, які призначаються керувати операціями з боротьби з пожежею
Так*
4
VI/4, пункт 1, A-VI/4, пункти 1-3
Підготовка з надання першої медичної допомоги
Капітани, капітани-механіки, змінні помічники капітанів, змінні помічники капітанів-механіків, старші механіки, змінні механіки, особи, які призначаються надавати першу медичну допомогу на судні
Так
5
A-II/1, А-1/12, пункти 4, 5, В-1/12, пункти 2-35
Підготовка із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки (далі – ЗАРП)
Судноводії, у підтвердженні до дипломів яких міститься обмеження «Крім суден, обладнаних апаратурою ЗАРП»
Ні
6
V/1-1, пункти 1, 2, A-V/1-1, пункт 1, В-V/1-1
Початкова підготовка до проведення вантажних операцій на нафтових танкерах
Особи, які задіяні у проведенні вантажних операцій на нафтових танкерах
Так**
7
V/1-1, пункти 3, 4, A-V/1-1, пункт 2
Підготовка до проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою
Капітани, капітани-механіки, старші механіки, змінні механіки, донкермани на нафтових танкерах
Так**

Повідомити про факт хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

Тел: +38 (044) 463-70-43 (з 8:30 до 17:30),
Моб: (067) 637-72-74 (цілодобово)

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Великань Валерій Миколайович

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська, 25,

або надіслати електроне звернення за адресою: [email protected]